top of page
Search
  • Gerda Kosk

Lugemist ja kuulamist

Updated: Mar 22


Siin on raamatud ja podcast’id, mis pakuvad koerahuvilistele väärt elamust. Usaldusväärsed autorid lähenevad koerandusele teaduspõhiselt, lähtudes parimatest tänapäevastest meetoditest. Teemad hõlmavad koerte psühholoogiat ja käitumist, koolitamist, inimese-koera suhet, koerte tervist ja heaolu. Nimekiri kuulub täiendamisele!


RaamatudInimese ja koera suhe, koera kasvatamise filosoofia


The Culture Clash, Jean Donaldson Kaasahaaravalt kirjutatud, huvitav ja hariv teos, mida paljud koerasõbrad on nimetanud elumuutvaks lugemiseks.Wag: The Science of Making Your Dog Happy, Zazie Todd Raamat sellest, kuidas olla oma koera parim sõber kutsikaeast eluõhtuni.
Wonderdog, Jules Howard

Plenty in Life is Free, Kathy Sdao Kaunis ja nii mõnegi koeraomaniku jaoks argielu ja mõtteviisi muutev teos.Bones Would Rain from the Sky, Suzanne Clothier Mõtisklused teineteisemõistmise teemadel.


The Other End of the Leash, Patricia B. McConnellFor the Love of a Dog, Patricia B. McConnell
Our Dogs, Ourselves ("Koerad ja meie"), Alexandra Horowitz

Koera roll inimühiskonnas, lemmikloomapidamise ja tõuaretuse eetika. Eestikeelne versioon ei ole õnnestunud, soovitan võimalusel lugeda inglise keeles.


Human-Canine Behavior Connection, Marissa Martino


Koer kui loomaliik, koerte taju, vajadused ja käitumine


Dog Behaviour, Evolution, and Cognition, Ádám Miklósi Koera kui liigi areng ja käitumine. Teaduslikum lugemine.Dog Knows: Learning How to Learn from Dogs, Sindhoor Pangal

Koirien käyttäytyminen ("Koerte käitumine"), Tuire Kaimio Eesti keeles ilmunud koerakirjanduse raudvara. Koerte päritolu, areng, käitumine ja õpetamine.The Genius of Dogs ("Meie eriline koer"), Brandon Keim, National Geographic eriväljaanne, aprill 2022

Koera areng, taju, käitumine ja kooselu inimesega.Biology of Dogs, Tim Lewis Koera keha ja selle protsessid humoorikas ja kaasahaaravas võtmes.
Inside of a Dog, Alexandra Horowitz Koera meeled, taju ja nendest tulenev maailmapilt.
The Genius of Dogs ("Geniaalsed koerad"), Brian Hare, Vanessa Woods Koera taju ja kognitiivsed võimed.What's My Dog Thinking? ("Kuidas koerad mõtlevad"), Hannah Molloy

Koerte käitumine ja kehakeel ning positiivsel kinnistamisel põhinev koolitamine.


Canine Body Language: A Photographic Guide, Brenda Aloff

Koerte kehakeel.
Dogs in Translation, Katja Krauss, Gabi Maue

Koerte kehakeel.
On Talking Terms with Dogs: Calming Signals, Turid Rugaas Koerte kehakeel.
Barking: The Sound of a Language, Turid Rugaas

Koerte haukumisstiilid ja erinevat tüüpi haukumiste eristamine. Haukumise põhjuse tuvastamine ja haukumismurede lahendamine.Canine Play Behavior: The Science of Dogs at Play, Mechtild Käufer

Listen To Me! Exploring the Emotional Life of Dogs, Tricia Hollingshead
Dominance in Dogs: Fact or Fiction?, Barry Eaton Koerad ja hundid, alfad ja beetad, karjad ja nende juhid. Dominantsus ja seda ümbritsev meeletult populaarne mütoloogia.Meet Your Dog, Kim Brophey Elu koos koerte ja nende tõupõhiste vajadustega. Autor selgitab koerte käitumist ning vaatleb levinud käitumisharjumusi ja -probleeme, võttes arvesse koera geneetika, iseloomu, elukeskkonna ja õppimiskogemuse.


Canine Confidential: Why Dogs Do What They Do, Marc Bekoff

Unleashing Your Dog, Marc Bekoff, Jessica Pierce

Koera elu rikastamine läbi tema liigiomaste tunnuste ja vajaduste.
In Defence of Dogs, John Bradshaw

Dog Sense, John Bradshaw

100 Silliest Things People Say About Dogs, Alexandra Semyonova

Teos purustab koertega seotud müüte ja valearusaamu, mida me ikka ja jälle kipume tõe pähe võtma. Raamat koosneb paari lehekülje pikkustest kompaktsetest peatükkidest, mis on täpselt õige hulk põnevat ja infotihedat teksti, mida teadmisjanu kustutamiseks ampsata. Iga peatükk lõpeb väite kummutamiseks kasutatud allikate nimistuga. Autor on mõnel teemal üsna radikaalsete veendumustega, säilita kaine mõistus ja avatud meel. :)


Dog is Love: Why and How Your Dog Loves You, Clive D. L. Wynne

Kas koerad armastavad meid? Autor läheneb küsimusele teaduslikult ning otsib vastust koera geenidest, ajust, hormoonidest, südamerütmist...The Canine Kingdom of Scent, Anne Lill Kvam

Ninatöö ja otsingumängude õpetamine.
Canine Enrichment for the Real World, Allie Bender, Emily Strong

Põhjalik ja nauditav teos, mis selgitab rikastustegevuste ja -kogemuste olemust. Miks need vajalikud on, kuidas neid teostada, millised tegevused sobivad minu koerale ning kuidas ma üldse tean, et need tema elu rikastavad?


The Stress Factor in Dogs, Kristina Spaulding

Stressi mõju koera tervisele ja käitumisele, koera vajadused ja elukvaliteet.
What Is A Dog?, Raymond Coppinger, Lorna Coppinger


Koera koolitamine, käitumise muutmise põhitõed


Don’t Shoot the Dog! ("Ära koera maha lase!"), Karen Pryor

Käitumise muutmise, positiivse kinnistamise ja (klikker)koolituse alused. Kuidas muuta koera, kassi, abikaasa, lapse, ülemuse, iseenda käitumist?


Clicker Training for Dogs ("Klikkerkoolitus koertele"), Karen Pryor

Klikkerkoolituse põhitõed ja juhised.Reaching the Animal Mind, Karen Pryor

The Power of Positive Dog Training, Pat Miller

Koera koolitamine ja tugeva suhte loomine läbi positiivse kinnistamise.
How Dogs Learn, Mary R. Burch, Jon S. Bailey

Õppimise ja käitumise alused ja seaduspärad koos praktiliste näidetega koerte treenimisest.Canine Behaviour in Mind: Applying Behavioural Science to Our Lives with Dogs, ed. Suzanne Rogers
Dog Training and Behaviour Solutions, Sally Bradbury, Emma Judson jt

Kutsika kasvatamine, eluoskuste õpetamine ning praktilised lahendused täiskasvanud koerte levinud probleemkäitumistele. Raamatu aluseks on korduma kippuvad küsimused autorite hallatavast ülipopulaarsest Facebooki-grupist, kus koeraomanike muredele vastavad kogenud treenerid.


Better Together: The Collected Wisdom of Modern Dog Trainers,

toim. Ken Ramirez 60+ artiklit maailma parimatelt koerakoolitajatelt ja käitumisekspertidelt. Teemad hõlmavad koolitamise aluseid, kutsika sotsialiseerimist, koera kasvatamist ja lahendusi levinud probleemkäitumistele.


Treat Everyone Like a Dog, Karen B. London

Koerte koolitamisest tuttavate põhimõtete ja nippide kasutamine käitumiste ennetamiseks, kujundamiseks ja kinnistamiseks, et mõjutada lisaks koertele ka sind ümbritsevate inimeste käitumismustreid ja emotsioone.


Awesome Obedience, Hannah Branigan Võistluskuulekus positiivsel kinnistamisel põhinevate meetoditega. Koera motiveerimine, harjutuste mehaanika, käitumisjada kujundamine, koera ettevalmistus võistlusolukorraks.


K9 Schutzhund Training: A Manual for IPO Training Through Positive Reinforcement, Resi Gerritsen, Ruud Haak
Force-Free Gundog Training, Jo Laurens

Positive Training for Show Dogs, Vicki Ronchette

Positiivsel kinnistamisel põhinev näitusetreening.Cooperative Care: Seven Steps to Stress-Free Husbandry, Deborah Jones

Koera kaasav lähenemine stressivabamateks hooldusprotseduurideks.
Low Stress Handling, Restraint and Behavior Modification of Dogs & Cats, Sophia Yin

Rahulikumad ja turvalisemad hooldus- ja raviprotseduurid ja kliinikukülastused.
Murekoerad ja võimalikud probleemkäitumised


Hunting Together!, Simone Mueller

Perekoera jahikire suunamine ja rakendamine, et jalutuskäigud oleksid turvalisemad, treeningud tõhusamad ja koera suhe omanikuga tugevam."Stop!": How to Control Predatory Chasing in Dogs, David Ryan
Teach Your Herding Breed to be a Great Companion Dog, Dawn Antoniak-Mitchell

Karjakoerte tüüpkäitumistest tulenevate probleemide ennetamine ja lahendamine.


Urban Sheepdog: A Guide to Understanding Herding Breed Dogs in Pet Homes, Emily PriestleyLambakoer linnakeskkonnas: tüüpkäitumistest tulenevate probleemide ennetamine ja lahendamine.


Don't Eat That!: Force-Free Food Avoidance Training for Dogs Who Love to Scavenge, Simone Mueller
The Midnight Dog Walkers, Annie Phenix “Reaktiivse” ehk võõraste koerte ja/või inimeste suhtes ülitundliku koeraga elamise valud (ja võlud?). Südamlik teos, mis õpetab ohumärke ära tundma, ohtlikku koera käsitsema ja probleemi süvenemist vältima.


From Fearful to Fear Free, Marty Becker, Lisa Radosta, Wailani Sung, Mikkel Becker

Hirmu päritolu ja tunnused, tüüpiliste hirmuprobleemide lahendamine, kutsika sotsialiseerimine, koera enesekindluse tõstmine.


Inspiring Resilience in Fearful and Reactive Dogs, Sally Gutteridge

Separation Anxiety in Dogs: Next Generation Treatment Protocols and Practices, Malena DeMartini-Price

Üksindusprobleemid ja nende lahendamise põhimõtted.Remember Me? Loving and Caring for a Dog with Canine Cognitive Dysfunction, Eileen Anderson

Elu eaka koeraga, keda saadab kognitiivse võimekuse langus. Teos aitab eluõhtusse jõudnud sõpra toetada ning aitab leevendada koera muutunud käitumise ja tervisliku seisundiga seotud hirme ja muresid.Kutsika kasvamine ja kasvatamine


Easy Peasy Puppy Squeezy ("Kutsika kasvatamine on lihtne nagu üks-kaks-kolm"), Steve Mann Hea suhte loomine, turvaline ja võimestav mäng, koolitamine ja sotsialiseerimine.


The Puppy Primer, Patricia B. McConnell, Brenda Scidmore

Põhioskused kutsikale ja värskele koeraomanikule.
Social, Civil and Savvy, Laura VanArendonk Baugh

Kutsika sotsialiseerimine. Väärtuslik materjal ka pelgliku täiskasvanud koera omanikule.The Year of the Puppy, Alexandra Horowitz

Koera esimene eluaasta.
Your Puppy and You, Irith Bloom

Koerte omavahelised suhted


Feeling Outnumbered?, Karen B. London, Patricia B. McConnell Heade suhete kujundamine ja säilitamine mitme koeraga kodus.
How Many Dogs?!, Debby McMullen

Uue koera tutvustamine olemasolevatele kahe- ja neljajalgsetele pereliikmetele, erinevas vanuses ja suuruses koerte kooselu korraldamine, probleemide ennetamine läbi haldamise ja treeningu.


Visiting the Dog Park: Having Fun, Staying Safe, Cheryl S. Smith Millised koerad on ja millised ei ole head kandidaadid avaliku koerte jalutusplatsi või mänguaediku külastamiseks? Kuidas koera teiste koertega tutvumiseks ette valmistada? Kuidas platsil/aedikus käituda ja mida jälgida? Kuidas hoida ära konflikte, kaklusi ja õnnetusi?


The Art of Introducing Dogs, Louise Ginman

Koerte omavahelise sobivuse hindamine, esmakohtumiste planeerimine ja koerte tutvustamine.
Koer ja...


Living with Kids and Dogs... Without Losing Your Mind, Colleen Pelar

Koer ja laps. Turvalise ja tugeva suhte kujundamine koera ja lapse vahel, ohumärkide tuvastamine ja ohtude ennetamine.
Babies Don't Bark, Mike Deathe

Koer ja beebi. Koera ettevalmistamine uue pereliikme saabumiseks.
Office Dogs: The Manual, Stephanie Rousseau Koer ja kontor. Milline näeb kontorielu välja koera vaatepunktist? Kuidas tagada, et koera vajadused on rahuldatud ning kolleegid tema kohaloleku üle rõõmsad? Kuidas panna ettevõttes paika lemmikloomade kaasamise reeglid ning kujundada tööruumid nii, et neis on mugav nii kahe- kui ka neljajalgsetel?


Dog Friendly Gardens, Garden Friendly Dogs, Cheryl S. Smith

Koer ja aed. Koerale ohutu koduaia kujundamine ning treeningu ja haldamise nipid "aiasõbraliku" koera kasvatamiseks.Muud teosed, mis võiksid koerasõpra rõõmustada


"Koera käpajälg Eestis", Margus Lääne
Learning and Behavior, Paul Chance

The Eye of the Trainer, Ken Ramirez

Ken Ramirez on bioloog, käitumisekspert ja autor, kelle panust loomade treenimise alal on keeruline sõnadesse panna. Ta on erakordne asjatundja, kes on oma üle 40 tegutsemisaasta jooksul õpetanud lisaks koertele ka näiteks metsikuid elevante, kilpkonni, kajakaid ja liblikaid, seda kõike positiivsel kinnistamisel põhinevate meetoditega. Selles teoses kirjeldab ta oma seiklusi ja katsumusi niivõrd erinevate loomaliikide koolitamisel ning selgitab, kuidas kujunesid välja tema koolituspõhimõtted ja maailmavaade.


Rabid, Bill Wasik, Monica Murphy

Marutõve ajalugu ja mütoloogia.
Why Zebras Don't Get Ulcers, Robert Sapolsky

Stressi mõju organismile.
Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst, Robert Sapolsky

Inimeste käitumine.
Beyond the Brain: How Body and Environment Shape Animal and Human Minds, Louise Barrett
How to Tame a Fox (And Build a Dog) ("Kuidas kodustada rebast (ja luua vähehaaval koera)"), Lee Alan Dugatkin, Ljudmila Trut

Kuulsa rebaseeksperimendi imeline lugu.


Purr: The Science of Making Your Cat Happy, Zazie Todd

Nii mõnigi koerasõber on ka kassisõber. Autor juhendab kassiomanikku nurrumootori elu rikastama, ärevusprobleeme ennetama/vähendama ja kasulikke eluoskuseid treenima.


What's My Cat Thinking? ("Kuidas kassid mõtlevad"), Jo LewisBitch: On the Female of the Species, Lucy Cooke

Loomariigi emastele pühendatud teos, mis uurib, kuidas soorollide stereotüübid on mõjutanud teadusuuringuid ja -tulemusi ning seeläbi meie teadmisi ja arvamusi loomadest.
Podcast’id Valisin oma lemmikute seast välja podcast’id, mis hõlmavad laia valikut teemasid ning arutavad lisaks koerte koolitamisele ja käitumisprobleemidele ka koerasporditeemasid, koerte vaimset ja füüsilist tervist, inimese-koera suhet ning koeraomanikuks olemist.


Murekoerajutud
Loomaarst taskus


Paws and Reward


Disorderly Dogs!


The Bitey End of the DogSusan Garrett's Shaped by Dog Podcast

The Dog Training Audio Experience https://www.fromdusktilldog.com/podcast


Drinking From the Toilet: Real Dogs, Real Training


Cog-Dog Radio


Fenzi Dog Sports PodcastBewitching Bitches


Pooch Parenting


Be Right Back! The Separation Anxiety Podcast


1,126 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page